Bylo vydáno územní rozhodnutí k I. etapě výstavby (Královice I)

Územní rozhodnutí určilo, že plánovaná výstavba 11 rodinných domů je v souladu s plánovacími dokumenty a je možné přistoupit ke stavebnímu řízení.