Zachránili jsme nemovitou kulturní památku Tvrz Královice

Investorovi byl vydán kolaudační souhlas se stavebními úpravami a udržovacími pracemi na Tvrzi a přilehlých budovách, čímž byl zahájen proces sanace této kulturní památky.