Odpoledne v Nových Královicích
Děkujeme Vám za vytvoření krásné atmosféry!
Věříme, že na akci budete stejně jako my rádi vzpomínat.