O společnosti

V roce 2013 se skupina JMM Capital rozhodla vstoupit do segmentu rezidenčního developmentu a prostřednictvím své dceřiné společnosti Nové Královice, spol. s r. o. koupila a připravuje developerský projekt Nové Královice, jehož záměrem je záchrana skupiny zchátralých historických budov na seznamu silně ohrožených národních kulturních památek v čele s renesanční tvrzí. Urbanistický záměr dá vzniknout novému náměstí městské části Praha – Královice, které v Královicích není. Na toto přirozené centrum Královic navážeme moderním rezidenčním bydlením v podobě rodinných domů.

Celý projekt je připravován jako dlouhodobý urbanistický záměr řešící záchranu kulturního dědictví a pozvolný rozvoj rezidenčního bydlení v katastru MČ Praha – Královice. Úcta k tradicím, pokora a vysoká společenská odpovědnost jsou základní principy, kterými se při plánování tohoto krásného projektu řídíme.

Libuše Malá, Jaroslav Miňha

Jednatelé, Nové Královice, spol. s r. o.

Mějte aktuální informace o projektu Nové Královice