OPRAVA TVRZE ZAHÁJENA

Začátkem září jsme zahájili rozsáhlou renovaci tvrze. Veškeré práce budou probíhat postupně, citlivě k historické památce po dobu jednoho roku. Odděleně pak budou probíhat restaurační práce na renesančním stropu.