Bylo vydáno územní rozhodnutí k II. etapě výstavby (Královice II)

Pro obnovu centra městské části Praha – Královice a výstavbu 28 rodinných domů bylo vydáno územní rozhodnutí a připravuje se projektová dokumentace pro stavební řízení.