Stavební povolení na vodohospodářské objekty pro Královice I

Bylo vydáno stavební povolení na vodohospodářské objekty pro 11 rodinných domů I. etapy výstavby.