Objev původního renesančního stropu

Památkáři objevili pod dodatečným záklopem stropu zbytky původního dřevěného renesančního stropu, které byly sejmuty a nyní jsou v péči restaurátorů. Tvrz bude v budoucnu kulturním bodem nového rezidenčního bydlení městské čtvrti Královice.